SCLV

Byggd: Karlskronavarvet, 1976

Material: Stål

Mått: längd: 43,6 m, bredd: 7,1 m, djup: 2,4 m

Deplacement: 190/230 ton

Torpedbåt/Robotbåt 

Hemmahamn: Gålö/Stockholm

T142 Ystad byggdes åt svenska Marinen som torpedbåt av Norrköping-klass och sjösattes 1976. Hon byggdes om till robotbåt 1982–1984 och fick då beteckningen R142 istället för T142. Ystad var en av de två sista robotbåtarna i operativ tjänst i den svenska marinen. Hon ingick  i 34:e robotbåtsdivisionen fram till 2005.

Efter utrangering ur Marinen överfördes Ystad som museifartyg till Statens maritima museer (SMM). En förutsättning för övertagandet var Föreningen Svenska Robotbåtars stora engagemang för fartyget. Tack vare ett avtal mellan SMM och denna förening går fartyget fortfarande i trafik i föreningens regi.

Foto: Okänd fotograf, Marinmuseum