SLPC
Byggd: Kockums Malmö 1942 
Material: Stål och aluminiumplåt 
Längd: 20
Bredd:5
Djup:1.56
Brt: 27 
Motortorpedbåt 
Hemmahamn: Gålö, Stockholm

T26 levererades 1942 till marinen från Kockums. Från 1943 var fartyget i aktiv tjänst i kustflottan. T26 var den första svenska motortorpedbåt som utrustades med radar. Detta innebar att fartyget fick ett mycket större gångtidsuttag än övriga fartyg i divisionen. Påfrestningarna medförde att problem uppstod med sprickbildningar i skrovet. 

Från mitten på 1960-talet och fram till 1985 utnyttjades fartyget av flygvapnet som målbogserare på Vättern. Under denna period var hon helt ombyggd. All vapenutrustning hade tagits bort, ett helt nytt bryggkomplex och en stor bogseranordning fanns på däck. Maskineriet var dock intakt.

År 1985 såldes fartyget och den nye ägaren inledde restaureringen av T 26. Fartyget ägs idag och förvaltas av en stiftelse vid namn Lennart Segerströms stiftelse, T26 ett levande museifartyg. 

Foto: Bill Östring, Sjöhistoriska museets fotoarkiv