SLXD

Byggd: Kockums, Malmö 1951 

Material: Stål och aluminiumplåt 

Mått: längd: 23,0 m, bredd: 5,5 m, djup: 1,5 m 

Deplacement: 40 ton 

Motortorpedbåt 

Hemmahamn: Karlskrona

Motortorpedbåten  T 38  byggdes på Kockums mekaniska verkstad i Malmö och sjösattes i juli 1951. T 38 var en av tio motortorpedbåtar i den så kallade T 32-klassen som blev färdiga under tidigt 1950-tal. Fartygets tre W18 motorer har en sammanlagd effekt på mäktiga 4 500 hästkrafter. Detta innebar att T 38 var ett av dåtidens snabbaste krigsfartyg. Vid ett fartprov i april 1956 nådde hon upp i en hastighet av imponerande 51,6 knop. Efter bara fem år i marinens tjänst blev fartyget 1978 museifartyg, först i Malmö och efter 1990-talets mitt vid Marinmuseum i Karlskrona. Tack vare föreningen T 38 Vänner är fartyget idag åter sjögående. Ett avtal mellan Statens maritima museer och föreningen gör att de ideella krafterna kan driva trafik med det motorstarka fartyget. Foto: Anders Abrahamsson, Marinmuseums fotoarkiv