SMAX
Byggd: Kockums, Malmö 1957 
Material: Stål och aluminiumplåt 
Längd: 23
Bredd:6
Djup:1,5
Brt: 43 
Motortorpedbåt 
Hemmahamn: Gålö, Stockholm

T46 byggdes 1956 och togs ur tjänst 1975, vilket var sista året för marinens motortorpedbåtar. Med sin V-botten representerade hon den mest utvecklade och moderna Mtb-serien. Sexton motortorpedbåtar av T42-serien (T42-T56) byggdes under åren 1956-1959 på Stockholms Örlogsvarv och på Kockums i Malmö. 

Kung Carl XVI Gustaf köpte T46 1986 och lät restaurera henne till originalskick. Tursamt nog hittades ett komplett reservdelslager på Gotland som man fick tillåtelse att ta över det. Fartyget överlämnades som gåva till Statens maritima och transporthistoriska museer 2020. Föreningen Motortorpedbåten T46 Vänner står dock för drift och underhåll. Hemmahamn är den fd basen på Gålö, Haninge kommun. 

Foto från Marinstabens pressavdelning, Sjöhistoriska museets fotoarkiv.