Motortorpedbåten T46 till sjöss tillsammans med två systerbåtar

SMAX
Byggd: Kockums, Malmö 1957 
Material: Stål och aluminiumplåt 
Längd: 23
Bredd:6
Djup:1,5
Brt: 43 
Motortorpedbåt 
Hemmahamn: Gålö, Stockholm

T46 byggdes 1956 och togs ur tjänst 1975, vilket var sista året för marinens motortorpedbåtar. Med sin V-botten representerade hon den mest utvecklade och moderna Mtb-serien.

Kung Carl XVI Gustaf köpte T46 och lät restaurera henne till originalskick. Tursamt nog hittades ett komplett reservdelslager på Gotland som man fick tillåtelse att ta över det. Båten rustades i Karlskrona och blev klar våren 1987. 

Sexton motortorpedbåtar av T42-serien (T42-T56) byggdes under åren 1956-1959 på Stockholms Örlogsvarv och Kockums i Malmö. Nu ingår T46 i sammanslutningen MTB-veteranerna med hemmahamn vid den fd basen på Gålö. 

Foto från Marinstabens pressavdelning, Sjöhistoriska museets fotoarkiv.