En K-märkt skylt.

SLWM
Byggd: Stockholms Örlogsvarv, 1957 
Material: Plåt 
Längd: 23
Bredd:5,9
Brt: 43 
Motortorpedbåt 
Hemmahamn: Gålö, Stockholm

T56 är byggd som motortorpedbåt 1957 på Stockholms Örlogsvarv. Hon ingår i T42 serien som byggdes åren 1956-1959. T56 var rustad inom marinen åren 1957 – 1973. Hon utrangerades 1984 och låg still fram till 2003.

T56 ägs sedan 2003 av ”Stiftelsen Motortorpedbåten T56” med hemmahamn på Gålö. Ambitionen är att använda fartyget med en kulturhistorisk inriktning.