SLWM
Byggd: Stockholms Örlogsvarv, 1957 
Material: Plåt 
Längd: 23
Bredd:5,9
Brt: 43 
Motortorpedbåt 
Hemmahamn: Gålö, Stockholm

T56 är byggd som motortorpedbåt 1957 på Stockholms Örlogsvarv. Hon ingår i T42 serien som byggdes åren 1956-1959. T56 var rustad inom marinen åren 1957 – 1973. Hon utrangerades 1984 och låg still fram till 2003.

T56 ägs sedan 2003 av ”Stiftelsen Motortorpedbåten T56” med hemmahamn på Gålö. Ambitionen är att använda fartyget med en kulturhistorisk inriktning. 

Foto: Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0,

https://sv.wikipedia.org/wiki/T56#/media/Fil:Motor_Torpedo_Boat_T56.jpg