Ångslupen Tärnan till sjöss i bakgrunden Lindingölandet

SDHE 
Byggd: Södra Varvet, Stockholm, 1901 
Material: Stål 
Längd: 20,00
Bredd: 4,90
Brt: 36 
Passagerarångslup

Ångslupen Tärnan byggdes 1901 vid Södra Varvet för Waxholmsbolagets lokaltrafik till öarna runt Vaxholm och Lindalssundet. Ursprungligen var hon utrustad med en kompoundmaskin med koleldad panna. Originalritning samt köpekontrakt med detaljerad beskrivning av fartyget finns bevarat i SMM:s arkiv.

1902-03 byggdes fartyget om och salongen fick nuvarande fönsterarrangemang. Fram till 1952 hörde ångslupen Tärnan hemma i Waxholm. Därefter såldes fartyget till Norrköping, motoriserades, byggdes om och fick namnet Amaranth.

1985 köptes hon tillbaka till Stockholm av bland andra Stiftelsen Skärgårdsbåten och återfick namnet Tärnan. En successiv renovering har därefter skett. Fartyget har idag åter en kompoundmaskin och koleldad panna. Tärnan används för beställningstrafik. Ägs av Ångslups AB Unionen. Stockholm. 

Foto: Gunnel Ilonen/SMM, 1998, Sjöhistoriska museets fotoarkiv