SFRH
Byggd: Wennbergs Mek Verkstad, Karlstad, 1920
Material: Stål
Längd: 22,97
Bredd: 5,16
Bogserbåt
Hemmahamn: Karlstad

Tingvalla byggdes 1920 på Wennbergs Mekaniska Werkstad i Karlstad. Någon beställare fanns inte under byggnadstiden men när hon var sjösatt köptes fartyget av Wermlands Rederi AB. Tingvalla sattes i trafik med pråmbogseringar till och från Göteborg. I mitten av 20-talet blev dock pråmbogseringarna olönsamma och fartyget nyttjades i stället för bogsering av massaved till Vargöns Bruk. Vintertid användes hon som isbrytare i Karlstads hamn och på Vänern.

1941 togs Tingvalla i anspråk för marinens räkning av chefen för ostkustens marindistrikt och 1944 överfördes hon till chefen för Göteborgs kustartilleri.
Efter kriget övertog Karlstad Hamn fartyget. 1988 överläts Tingvalla till Ångbåts AB Polstjärnan. Idag bevaras fartyget som ett teknikhistoriskt minnesmärke.

Foto: Terje Fredh, Sjöhistoriska museets fotoarkiv