SGYK
Byggd: Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm, 1892
Material: Stål
Längd: 31
Bredd: 6.28
Djup: 2.70
Brt 162
Passagerarångfartyg
Hemmahamn: Hjo

Ångfartyget Trafik byggdes i Stockholm 1892 för fart i Vättern mellan Hjo och Hästholmen. Fartygets rutt fungerade som förbindelselänk mellan järnvägslinjen Hjo Stenstorp och Mjölby - Hästholmen. Maskinen är från Bergsunds Mekaniska Verkstad, en 2 cylindrig kompound ångmaskin installerad 1892 med en effekt på 176 hkr, vilket ger en fart på 11 knop.

Ursprungligen användes Trafik för både passagerartrafik och fraktfart. Trafik gick på sin ursprungliga trad fram till 1959. Därefter lades fartyget upp och tjänstgjorde som café i Hjo. I dåligt skick övertogs hon av en förening i början av 1970-talet och kom åter i drift 1977.

Ägare genom åren har varit Ångfartygs AB Hjo – Hästholmen 1892–1933, Rederi AB Hjo – Hästholmen 1933–1972 och sedan 1972 S/s Trafik Ekonomiska Förening. Driften sköts av ideella Sällskapet S/s Trafiks vänner.

Passagerarångaren Trafik k-märktes 2001.