SFYW
Byggd: 1935 på Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri
Material: Stål
Längd: 33,86 m
Bredd: 6,39 m 
Passagerarfartyg
Hemmahamn: Stockholm

Fartyget Tranan byggdes 1935 i Helsingör för passagerartrafik i Öresund, det ursprungliga namnet var Kirsten Piil. Från 1945 fram till 1969 användes fartyget som transportfartyg av danska marinen, namnet ändrades då till Kongedybet. Därefter köptes Tranan till Sverige med Stockholm som hemmahamn. Här blev fartyget en av de första charterbåtarna. Rederiet Fjärdlång utnyttjade fartyget främst för torskpilketurer i Stockholms skärgård. Numera går Tranan i beställningstrafik och charter. Det kan konstateras att fartyget funnits längre tid i Sverige än i ursprungslandet Danmark och att funktionen idag är densamma som på 1930-talet.

Fartygets exteriör är oförändrad sedan byggåret 1935 och mycket av inredningen, bl a i mahogny är bevarad. Fartyget har alltid varit spartanskt inrett för att ta så många passagerare som möjligt. Den största förändringen är att ett kök tillkommit på mellandäck. I övrigt är material, färgsättning och exteriör som när Tranan köptes till Sverige.

Passagerarfartyget Tranan K-märktes 2017.