""

SKQG
Byggd 1909, Viken 
Material: Ek och furu på kravel 
Längd: 30,5
Bredd: 7,75
Djup: 2,7
Brt: 148 
Segelfartyg, tremastad skonare 
Hemmahamn: Gamleby

Segelfartyget Vega byggdes 1909 i Viken (Höganäs kommun) som ett fraktskepp. Vega har ett kravellbyggt jaktskrov av Marstaltyp och riggades som tremastskonare. På 1930-talet utrustades hon med en råoljemotor. I sin funktion som fraktskepp fungerade fartyget fram till 1966 – då Vega var Skärhamns sista träfartyg i fraktfart.

Nuvarande ägare övertog fartyget på 1980-talet från Naturhistoriska Riksmuseet som ägde Vega då hon sjönk vid Söder Mälarstrand i Stockholm. Efter provisorisk tätning bärgades fartyget och bogserades till Norrköping. Ägaren arrenderade sedan en bit mark, en kohage, vid Gamlebyviken och anlade där en slip och byggde upp Träskeppsvarvet. När Vega skulle torrsättas gled hon av slipvagnen och först efter flera månaders dykarbeten lyckades man få upp henne. Efter något års arbete med byte av bord, balkar med mera fattade skrovet eld och större delen av fartyget skadades svårt. Arbetet fortsatte emellertid under 14 år och sommaren 2008 premiärseglades Vega.

I arbetet med att återskapa fartygets tidigare skick har en del ändringar av materialval gjorts men man strävat efter att använda traditionella metoder. Lastluckor, jungfrur, däckshus med mera följer traditionen och man har varit omsorgsfull vid val av färg. Vega är en god representant för de många tremastskonare som förr seglade i fraktfart i Östersjön och på Nordsjön. 

Foto från: www.skonarenvega.se