SHIG
Byggd: Motala 1912
Material: Stål
Längd: 31,54
Bredd: 6,73
Djup: 2.72
Brt: 268
Passagerarfartyg
Hemmahamn: Göteborg

Den näst äldsta av kanalbåtarna är Wilhelm Tham, uppkallad efter industrimannen och VD:n vid Husqvarna Vapenfabrik 1876-1911. Fartyget byggdes vid Motala Werkstad 1912 och ingick tillsammans med båtarna Viktor Rydberg och Per Brahe i en serie av tre döpta efter välkända smålänningar.

Fartyget tillfördes Göta Kanal Rederiet i samband med fusionen med Ångbåts Aktiebolaget Jönköping-Stockholm 1914. Fartyget fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad på Falkenbergs Varv 1961. År 1966 togs ångmaskinen bort och Wilhelm Tham fick dieseldrift. Fartyget k-märktes 2004.

Foto: Karolina Kristensson/SMM