""

Byggd: 1934, Östhammar.
Material: Ek på järnspant.
Längd: 8.50 m. Bredd: 2.70 m.
Lotsbåt
Hemmahamn: Härnösand

Tjänstebåt nr 3, Ymer, byggdes 1934 på Östhammar båtvarv för Bönans lotsstation. Båten är klinkbyggd och från början försedd med öppen styrhytt. Åren 1948-49 skedde viss ombyggnad med inbyggd styrhytt och ny Sefflemotor på 25 hkr.

På Ymer finns bevarat äldre beslag, utrustning samt en genuin interiör och exteriör.