Sjöhistoriska k-märker fritidsbåtar. Genom k-märkningen vill vi att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

Under några år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar. Vi hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ökar.

Utvärdering av k-märkning av fritidsbåtar

Under sommaren 2017 genomförde vi en utvärdering riktad till ägarna av de då drygt 130 k-märkta fritidsbåtarna. Svar har inkommit från 73 av ägarna, det vill säga drygt hälften. Rapporten finns att ladda via länken nedan. 

Frågor & ansökan:

Vill du veta mer om k-märkning av fritidsbåtar?

Här hittar du mer information om k-märkningen av fritidsbåtar, bakgrund, syfte och förfarandet. 

Läs mer om k-märkning av fritidsbåtar (pdf)

Ansök om k-märkning av fritidsbåt

Vill du ansöka om k-märkning av din fritidsbåt? Här finns ansökningablanketten att ladda ner.

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Frågor om k-märkning

Har du frågor om k-märkning kan du mejla dem till intendent Fredrik Blomqvist. 

Mejla fråga om k-märkning

Frågor om ritningar

Frågor som gäller ritningar på fritidsbåtar besvaras av Sjöhistoriskas arkiv. 

Mejla fråga om ritningar