Typ: Havskryssare, segelbåt
Konstruktör: Kockums i Malmö
Byggd: 1934 på Bernhard Pålssons varv, Råå, Helsingborg
Material och mått: Trä, längd 16,5m (inklusive peke), bredd 4,1m
Rigg: Bermuda, ursprungligen ketchrigg
Motor: Volvo Penta (110 hk) sedan sent 1980-tal
Ägare: Scouterna

Båten finns i Ekerö kommun, Stockholms län.

Havskryssaren Biscaya är en stor segelbåt med en mycket speciell historia. Ursprungligen beställd hos bröderna Pålsson i Råå av fyra ambitiösa seglare för deras planerade världsomsegling. Tack vare att deras planer snabbt gick om intet blev båten kvar i Sverige – där scoutrörelsen kunde köpa båten av den andre ägaren. Sedan 1942 har Biscaya, fungerat som ett skolsegelfartyg i den mindre skalan.

En av de ändringar som gjorts har varit att bygga om interiören för att få fler kojplatser. På det stora hela är dock Biscaya fortfarande samma havskryssare som då hon byggdes. Kanske var beställarnas avbrutna planer i Öresund en lycklig omständighet – eftersom få andra fritidsbåtar har kommit så många människor till godo genom scoutrörelsens försorg. Biscaya är en segelbåt som dels bibehållit sin karaktär och sitt utseende – där de ändringar som gjorts kan ses som en del i båtens fascinerande historia.