Typ: Segelbåt, Långedragsjulle, J22 nr 1
Konstruktör: Hjalmar Olsson
Byggd: 1932, Bröderna Karlsson, Svineviken Orust
Material och mått: Trä (Ek). längd 6,2 m, bredd 2,35 m
Rigg: Original, 11,25 m
Ägaren är bosatt i Västra Götalands län.

Av de så kallade pojkbåtstyperna var Långedragsjullarna av storlekarna 10 till 22 några av de mest spridda och uppskattade i landet. Liksom många andra små, enkla, klinkbyggda båtar har antalet decimerats kraftigt på senare år och de är idag tämligen sällsynta i gott bevarat skick.

K-märkningen motiveras bland annat av att detta är det första exemplaret av en senare mycket populär pojkbåtstyp. Detta exemplar har genom åren delvis byggts om och förändrats av tidigare ägare. Förändringarna har inte skett med hänsyn till båtens karaktär och utseende. Nuvarande ägare har dock återställt båten så att den när den sjösattes 2009 hade återfått sitt ursprungliga utseende. Forskning om båtens historik har varit tämligen ingående och fortgår även framledes.