Typ: Motorbåt, salongsbåt
Konstruktör: CG Pettersson
Byggd: 1910, Nymans Verkstäder, Uppsala
Material och mått: Trä (mahogny/ek), längd 10,6 m, bredd 2,05 m
Motor: Albin Kommendör A4, 1968, ursprungligen en Penta 14 hk 4cyl
Rigg: ”Nödrigg” från 1910 finns i behåll – så även det ursprungliga seglet
Ägaren bosatt i Stockholms län.

Motorbåten Valkyrian tillhör en kategori äldre fritidsbåtar som kan anses klassiska. Även om det fanns flera konstruktörer som var lika skickliga har just Carl Gustaf Pettersson blivit legendarisk – kanske både på grund av kunnighet och för sin stora produktion.

K-märkningen motiveras av att Valkyrian är en välbevarad, väldokumenterad och medvetet underhållen fritidsbåt från den så kallade första generationen. Som en av de tidigaste konstruktionerna av C G Pettersson har den det typiska förhöjda fördäcket samt den karaktäristiska förruffen. Det kulturhistoriska värdet stärks dessutom av att båten ägts inom samma familj i snart hundra år vilket gett upphov till en personlig och intressant historik. Bland annat tack vare detta har den nuvarande ägaren under de senaste tio åren kunnat genomföra arbeten som gör att båten bibehållit sitt höga kulturhistoriska värde.