Typ: Motorbåt, Salongsbåt

Konstruktör: C G Pettersson

Byggd: 1916 på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn

Material & mått: Mahogny, längd 14,30 m, bredd 2,80 m

Motor: Ford 2715 E, 115 Hk sedan 1980

Tidigare namn: Bibbi, Kantarell

Ägarna bosatta i Ekerö och Vällingby, Stockholms län

Båten är byggd under den tid då fritidsbåtar var något nytt och exklusivt, vilket kan avläsas både i storlek och materialval. Tack vare den omfångsrika bevarade korrespondensen mellan beställaren grosshandlare Horndahl och Bröderna Larssons varv i Kristinehamn kan båtens tillkomsthistoria belysas på ett ovanligt detaljerat sätt. Vift är tillika med alla båtar från den första generationens fritidsbåtar ritad och byggd i endast ett exemplar. För ritningarna stod C G Pettersson. Ägarlängden berättar att båten funnits bl a i Norrköping, Trollhättan, Stockholm och nu på Ekerö. Många originaldetaljer finns i behåll vilket ger båten en mycket genuin karaktär. De nuvarande ägarna underhåller och reparerar båten i överensstämmelse med dess material och karaktär. Vift är idag i gott skick, tack vare ägarens engagemang och kunnighet.