Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak som i Östersjön. På botten vilar tiotusentals fartyg och båtar. Förlista under olika omständigheter, med olika laster och planerade destinationer ligger de där, som tidskapslar från olika epoker. Vraken kan berätta mycket om Östersjöländernas historia och med ny teknik hittas och identifieras allt fler. Den 23 september 2021 fick kulturarvet under ytan ett nytt eget museum på Djurgården i Stockholm: VRAK – Museum of Wrecks.

 

Sjöhistoriska tog den förlista historien till ytan

Marinarkeologi handlar om att undersöka föremål och andra spår som människor har lämnat efter sig vid vatten – på havsbotten och i sjöar, vid stränder och på öar. På så sätt kan vi få veta något om samhällen som funnits före oss. Marinarkeologi är en ganska ny vetenskap. I Sverige utvecklades den under 1950-talets sökningar efter Vasa, de följande undersökningarna och bärgningen av skeppet. Sjöhistoriska museet fick ansvaret för Vasa. Sedan dess har marinarkeologi blivit en allt mer framträdande del av Sjöhistoriskas verksamhet och under senare tid har en lång rad fantastiska fynd gjorts längs våra kuster. Vasamuseet öppnade, i nuvarande form, 1990 och i september 2021 fick marinarkeologin sitt eget museum bredvid: VRAK – Museum of Wrecks på Djurgården. 

 

BALTACAR

Sjöhistoriska och SMTM deltar också i Östersjöprojektet BALTACAR (Baltic History Beneath the Surface) som undersöker och utvecklar olika metoder att besöka och lära känna kulturarvet som döljs under ytan.  

Östersjön – ett museum under vatten

Ända sedan istiden tog slut, för ungefär 10 000 år sedan, har det bott människor vid Östersjöns stränder. Människor som rest med båtar, fiskat, jagat och krigat. Under havsytan finns spåren kvar. Där finns vrak och andra lämningar bevarade. Det är ett kulturarv – ett minne av vår historia – som vi delar med alla människor runt Östersjön. Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak. Att de är så välbevarade beror på att skeppsmasken inte trivs i Östersjöns bräckta vatten. Här kan vraken se ut nästan som när skeppen sjönk, trots att det har gått flera hundra år. Hittills känner vi till cirka 20 000 vrak efter skepp eller mindre båtar men arkeologerna antar att långt fler fortfarande är oupptäckta.

Viktiga pusselbitar i Sjöhistoriskas samlingar

Ny teknik har gjort det lättare att hitta och undersöka vrak. Men för att lokalisera och identifiera ett vrak och för att få fartygets hela historia gäller det dessutom att hitta passande pusselbitar i arkiv och bibliotek. Sjöhistoriska museet är en kunskapsbank med dokument-, ritnings- och fotoarkiv, föremålssamlingar och kunskap om fartyg, deras historia och sammanhang, deras funktion och tekniska utveckling. Och berättelser om människorna iland och ombord.

Nytt museum på Djurgården

Vrak – Museum of Wrecks blir en ny publik arena som länkar ihop kunskapen och samlingarna på bland annat Sjöhistoriska, Vasamuseet och Marinmuseum med informationen från det praktiska arbetet i fält – sonarundersökningar, dykningar, provtagningar. Det nya museet kan på så sätt ta kompletta berättelser om olika fartygsöden till ytan. Med ny teknik kan besökarna också få följa med ner till det som vilar på Östersjöns botten. I slutet av 2020 öppnar museet i Båthall 2 på Galärvarvet.

Följ marinarkeologerna på Vrak – Museum of Wrecks

Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Marinmuseum och Vrak – Museum of Wrecks ingår tillsammans med Järnvägsmuseet och de transporthistoriska samlingarna i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. Från och med den 1 november 2019 sker den marinarkeologiska verksamheten i Vraks regi.