På Östersjöns botten vilar mängder med skeppsvrak, ett spännande kulturarv med många olika berättelser och med stor potential som besöksmål. Projektet BALTACAR undersöker och utvecklar olika metoder att besöka och lära känna detta dolda kulturarv. 

BALTACAR samlar kulturarvsinstitutioner, privata aktörer, lokala myndigheter och enskilda organisationer från Estland, Finland och Sverige. De svenska deltagarna (Statens maritima och transporthistoriska museer och Haninge kommun) kommer att fokusera på att utveckla Dalarö skeppsvraksområde.

Projektinformation

Projektpartners:

1) National Heritage Board of Estonia (EST) - Lead Partner
2) Museiverket (FIN)
3) Statens maritima och transporthistoriska museer (SWE)
4) Aalto Group Oy (FIN)
5) Adrianto OÜ (EST)
6) Haninge kommun (SWE)
7) NGO West-Estonia Tourism (EST)

Associerad partner:

Museibyrån, Åland (FIN)

Finansieringsinformation:

Projektet är finansierat inom EU Interreg Central Baltic Programme

Projektbudget: 1 633 242,71 €
ERDF: 1 294 568, 19 €

SMM budget: 462 320,30 €
ERDF: 346 740,22 €

Projektperiod:

Jan 1 2017 - Dec 31 2019

Projektledare

Pernilla Flyg
+46 (0)8 519 558 30
pernilla.flyg@smtm.se

 

 

Logotypes: Interreg & EU