Historia

Robotbåten, R 142, Ystad sjösattes den 3 september 1976 vid Karlskronavarvet AB i Karlskrona. Efter utrustning togs hon i tjänst för provturer den 10 december samma år med kommendörkapten Bengt Samuelsson som fartygschef. Ystad gick sedan fullt ut i tjänst under 1977.

HMS Ystad var det sista fartyget i en serie om 12 torpedbåtar som byggdes 1971 - 1976. Efter den först sjösatta båten, HMS Norrköping (T 131), kallades de för just ”torpedbåt av Norrköpingsklass”. Fartygets maskineri består av tre stycken gasturbiner kopplade till var sin propelleraxel. Turbinerna kan köras var för sig och är väldigt driftsäkra. Varje gasturbin är på 4.500 hkr som driver fram fartyget i över 40 knop. Med full utrustning och 30 personer i besättningen väger fartyget 240 ton.

När Ystad sjösattes var huvudbeväpningen sex torpedtuber. Hon hade då beteckningen T 142. År 1984 byggdes hon om för att kunna avfyra robotar och fick då beteckningen R 142 vilket står målat på förskeppet än idag. Dessutom finns en 57 mm så kallad ”allmålskanon” på fördäck som kan användas mot både flygplan och andra fartyg.

Den 29 augusti 2005 togs HMS Ystad ur aktiv tjänst i Flottan – 29 år efter sjösättningen.

Fartygsfakta

Sjösatt 1976 som torpedbåt vid Karlskronavarvet. Förändrad till robotbåt 1984. Tagen ur tjänst 2005 och överförd till Sjöhistoriska museet. Drivs av Föreningen Svenska Robotbåtar.
Längd: 43,6 m Bredd: 7,1 m Djupgående: 2,4 m Deplacement: 240 ton Maskineri: 3 st Rolls-Royce Proteus gasturbiner, 3 x 4.500 hkr. Fart: 40 knop.

Fotograf okänd, Sjöhistoriska museets fotoarkiv.

Föreningssamarbeten

Försvarsmakten överförde 2005 Ystad till Sjöhistoriska museet. Året därpå tecknade museet ett avtal där Föreningen Svenska Robotbåtar övertog ansvaret för fartygets underhåll, besiktningar och passagerartrafik. Föreningen har till ändamål att sprida kunskap och kännedom om svenska robotbåtars historiska roll och unika teknik samt bevara fartyget R142 Ystad i sitt originalskick så långt det är möjligt. Ystad k-märktes efter ansökan från föreningen 2018.


Länk till föreningen och fördjupningsmaterial: