Historia

HMS Jägaren sjösattes 1972 vid Bergens Mekaniske Verksted i Norge. Fartyget var en prototyp för kommande patrullbåtar och användes för att prova olika vapensystem. När Jägaren var ny hade hon märkningen P151 i förstäven men år 1978 levererades ”systerfartyget” HMS Hugin som då fick P151. Jägarens beteckning ändrades till P150. Sedan 1988 klassas fartyget som vedettbåt och då med beteckningen V150. Jägaren har tjänstgjort i stort sätt längs hela kusten men sedan 1992 och fram till avvecklingen 2016 var hon stationerad på Västkusten. När hon utrangerades hade hon varit i aktiv tjänst i över 30 år och blev därför både det första och sista örlogsfartyget av sin typ.

Jägaren hade ursprungligen en 57 mm kanon men fick 2010 en 40mm kanon som hon har än idag. Fartyget drivs fram av två stycken Cumminsmaskiner på 1.400 hkr som kan ge fartyget en fart av 21 knop. Fullt rustad hade Jägaren 16 mans besättning. En tidigare vedettbåt har haft samma namn, den HMS Jägaren var i tjänst åren 1932 – 1959.

Jägaren togs ur tjänst efter 44 år, den 7 april 2016. Redan i augusti samma år överlämnades fartyget från Försvarsmakten till Sjöhistoriska museet.

Fartygsfakta

Bergens Mekaniske Verksted Norge 1972. Överförd till Sjöhistoriska museet 2016 och drivs av Föreningen Svenska Patrullbåtar.
Längd: 36,5 m Bredd: 6,2 m Djupgående: 1,6 m Deplacement: 140 ton Maskineri: 2 Cummins KTA 50-M, 2 x 1400 hkr

Foto: Göran Lindahl, Föreningen Svenska Patrullbåtar 

Föreningssamarbeten

Strax innan fartyget lämnade sin aktiva tjänst bildades Föreningen Svenska Patrullbåtar som genom avtal med Sjöhistoriska museet ansvarar för detta museifartyg. Därmed står föreningen för drift, underhåll och trafik med fartyget. Hemmahamn för Jägaren är Gålöbasen i Haninge kommun.
Länkar till föreningar och fördjupningsmaterial