Vrak utanför Skeppsholmen. Sjöhistoriska har funnit 15 fartygslämningar, de två äldsta är från 1580-talet.