Sjöhistoriska museummin kokoelmat sisältävät suunile 50 000 kapenetta. Kapenheista löytyy aina merilöyöksistä jopa kokonhaisihiin sisävarustukshiin ja orkinaalivenheishiin sekä 1 500 venemallia. Vanhiin pieni venemalli on votivlaiva, Storkyrkolaiva, 1600-luvulta. Malli oli aiemin riepanu Tukholman Storkyrkanissa ja on yks mailman vanhiimista merivoimitten laivamallista. Venemallit on muun muassa käytetty opetuksessa merivoimitten ofiseerari ja teknisen henkilökunnan koulutuksessa, neuvona laivarakentajile, esikuvana tuleville laivarakenuksile ja net on erittäin tärkeät näyttelyissä sekä tokymenttasjuunin objektina. Mallit on tulheet myseymhiin lahjoina, ostoksena, deposisjuunina ja omasta teosta.

Kuva-arkisto

Myseymmilä on kans laaja kuvakokoelma, se sisältää suunile 900 000 kuvvaa. Kuvakokoelma kertoo muun muassa miehistöstä suurila atlantin höyrylaivoissa ja perhee-elämästä pienissä vapa-aijan venheissä. On kans paljon laivaporträttiä. Kuvat on osittain myseymmin omista kuvauksista mutta suuriin osa tullee yhistyksitten ja privaattihenkilöitten kokoelmista ja arkiivista.

Arkkivi & riitinkit

Sjöhistoriska museummin arkiivi sisältää 45 000 riitinkiä sekä arkkivaalia. Täälä on muun muassa päiväkirjoja, matkakertomuksia ja haastatteluja, paitti se suuri määrä vene- ja laivariitinkiä. Täälä pittää mainita 1700-luvulta kuuluisa laivankonstryktööri Fredrik Henrik af Chapmanin orkinaaliriitinkiä.

Kirjasto

Myseymmin nauttinen kirjasto sisältää suunile 60 000 kirjaa merilaivaston ja -kuljun alalta. Kirjalisuus joka muun muassa koskee merikulku- ja merisotahistuuriata, meriarkkeolokiita ja laiva- ja venerakentamisesta.

Hae kokoelmista

Täälä veppipaikala sie saatat itte hakea meän kokoelmista ja kirjaston kirjalisuuesta. Se mennee kans hyvin ette vieraila arkiivia ja kirjastoa. Kuva-arkiivi on auki sopimuksitten mukhaan. Arkiivi ja kirjasto on tavalisesti auki tiistain ja keskiviikon iltapäivinä, muutoksia saattaa kans essiintyä.