Sjöhistoriska museummissä näytethään sekä perusnäyttelyitä ja satunhaisia näyttelyitä jossa on kopplinki meän merikulttuuri perintheesheen. Vuositten aikona on näytetty satunhaisia näyttelyitä aina merenmaalauksista meriarkkeolokihaan.

Amphion

Osa Amphionin laivasta kuuluu myseymmin vakituishiin piirtheishiin ja tosi asia on ette myseymmi on erikoisesti rakenettu Amphionin peräpuolele ja salonki sisustuksitten kans. Amphion oli Gustav III:nen lyksjakti mikä oli saanu inspirasjuunia franskalaisesta Versaillen hovin lyksistä. Se meristethiin 1778 ja hänen rapea 100 vuotinen elämänkerta tuli tramaattiseks. Jo neitsymatkala se oli uppoamassa.

Amphion ei ollu aivan lyksjakti – mutta sitä käytethiin kans soassa. Se palveli staabilaivana meritaisteluissa Ryssää vasthaan 1788-1790. Ja karkasi juuri kiipan kaappaa tulematta ryssäläisitten sotatrofeeksi. Jälkhiin kun Gustav III oli murhattu 1792 laiva panthiin liiterhiin. Sielä se sai seisoa aina vuotheen 1829 kun se kunnostethiin.

Mutta onni ei ollu pitkälinen. 1850-luvula Amphionista oli tullu karantäänilaiva koleerasairhaile. Ja 1875 se löysi ittensä muutettuna kasernilaivana. Kymmenen vuotta myöhemin, 1885, laiva hakathiin palasiks, mutta peräpuoli säilytethiin ja nyt se on siis Sjöhistoriska museummissä.

Shipping & Shopping

Perusnäyttely Shipping & Shopping kertoo Ruottin pitkästä ja jännittävästä merikuljun histuuriasta jossa lähtökohta om kauppa. Kysymykset mitä käsitelthään näyttelyssä on muun muassa miksi met haluama tehhä kauppoja, miksi kauppaliikene on riippuvainen merikuljusta ja kuinka se on ette olla merimies.

Valmis laiva

Valmis laiva on myseymmin kolmas perusnäyttely ja täältä löyät pieniä mallia sotalaivoista, tosi kampheita merisoan histuuriasta, piikistä konekivärhiin, mutta kans rauhalisempaa tavaraa, kun navikasjuunilaitheita. Mallit selittävät Ruottin merivoimitten laivoista 1700-luvulta tähhään päihvään asti. Mallit mitä näytethään on muun muassa 1700-luvun frekattia, kanuunasluuppia, sukelusvenheitä ja nykyaijan korvettiä.

Näyttelyssä on esilä muun muassa kampheita Ruottin sukelusvenheestä Ulven, joka menetethiin Göteborgin ulkopuolela 1943. Ulven oli sillon harjottelutehtävissä ja ajoi saksalaisheen miinhaan. 33 miestä meni alas sukelusvenheen kans.

Kun Ulven menetethiin telefuuniboiju irtaintui. Se on se boiju joka lähätethään pinnale kun sukelusvene uppoaa. Boiju löyethiin jälemin ja on yks niistä kapenheista joka on näyttelyssä.