Fritidsbåtar

Intresset för fritidsbåtar har varit stort lika länge som det funnits fritid. Sverige är ett av de båttätaste länderna i världen. Våra omfattande samlingar av originalbåtar, ritningar och fotografier ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling under de senaste hundra åren.
En stor del museets fritidsbåtssamling förvaras på Rindö och visas vissa helger under sommarhalvåret. 

Till toppen