ABC-jollen är en släpjolle i plast. Den är vit på utsidan av skrovet men blå inuti. Durken, förtoften, mittoften och aktertoften är bruna. Längs med insidorna ligger åror och fendrar.

Typ: släpjolle

Konstruktör: troligen Per Brohäll

Byggd: 1958 på Aktiebolaget Bröderna Claesson (ABC), Kungälv

Material & mått: glasfiberarmerad plast, längd

Ägaren bosatt i Torsby, Värmlands län

ABC-jollen producerades industriellt redan i slutet av 1950-talet. Det var en enkel båt som främst skulle användas som släpjolle till större båtar.  Statens maritima museer bedömer att denna tidiga plastbåt är kulturhistoriskt värdefull. Bedömningen bygger på kombinationen av den dokumenterade ägarlängden och den kompetenta renovering som utförts på sista tiden. ABC-jollen är tillverkad hos Aktiebolaget Bröderna Claesson i Kungälv under de sista åren av 1950-talet. Under de första 25 åren fanns den aktuella båten i västsvenska vatten kring Göteborg. Efter att ha stått undanställd en längre tid togs båten över av nuvarande ägare. Den noggranna renoveringen har sedan utförts med känsla för de detaljer som fortfarande finns bevarade på den relativt enkla, men för utvecklingen av plastbåtar så viktiga båten. Den namnlösa ABC-jollen ser nu åter ut som då den var ny i slutet av 1950-talet.

Foto: A Wiss, 2021