Typ: Motorbåt av traditionell fiskebåtsmodell
Konstruktör: Georg Lindeborg
Byggd: 1948 på Lindeborgs båtbyggeri, Visingsö
Material & mått: Lärk på ekspant, längd 8,3 m, bredd 2,4 m
Motor: Skandia 13A, 9-10 hk i original sedan byggåret
Ägarna är sommartid bosatta på Visingsö, vintertid Oslo

 

Motorbåten Advokatbåten byggdes och utformades 1948 av Georg Lindeborgs båtbyggeri på Visingsö. Advokatbåten byggdes som fritidsbåt men liknar till sin utformning en traditionell fiskebåt i Vättern. Sitt namn har den efter förste ägaren som var advokat till yrket. Advokatbåten har stor ruff med dukat tak samt en för denna båttyp karaktäristiskt uppstickande styrhytt. Akter om styrhytten finns en väl tilltagen sittbrunn. Tändkulemotorn, en Skandia 13A, är fortfarande densamma som sattes in när båten byggdes. Nuvarande ägare har under de senaste åren genomfört reparationer som utförts med hänsyn till båtens karaktär och ålder. Advokatbåten är därför i mycket gott skick och är i stort sett i sin helhet i ursprungligt utförande. Advokatbåten har samma hemmahamn på Visingsö som den alltid haft. 

Foto: Tommy Lönnqvist