Typ: Motorbåt, ruffad
Byggd: 1955 på Säffle båtindustri
Material & mått: Mahogny, längd 6,50 m, bredd 2,05  m
Motor: Albin 0-2, ca 8 hk                                                                      Ägaren bosatt i Torsby, Värmlands län

Motorbåten Aina byggdes 1955 på Säffle båtindustri. Båten är klinkbyggd i mahogny med basade spant. Aina berättar om folkhemmets fritidsbåtliv – där båtarna genom sin storlek och produktion blev överkomliga för en bredare allmänhet. Tack vare den nuvarande ägarens efterforskningar kan man förstå hur Aina använts i Vänern och Frykensjöarna. De förändringar som skett genom åren, till exempel avseende rufftak och däck, har också klarlagts. Den nödvändiga och föredömliga renoveringen som nyligen blivit färdig gör att båten återfått sitt utseende från det sena 1950-talet. Motorbåten Aina är idag i mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och historia.