Typ: Motorjakt
Konstruktör: Carl Severin Andrée
Byggd: 1921 på AB Andrée & Rosenqvist OY, Åbo, Finland
Material & mått: Furu/mahogny, längd 12,20 m, bredd 2,95 m
Motor: Ford diesel 2627, 150 hk (sedan 1995), ursprungligen satt en Andros 4 cyl 50 hk, efter 1935 hade den en Junker motkolvsmotor
Tidigare namn: Alaiza, Junker III, Fågel Blå, Louise
Ägare finns i Stockholms stad och län

Alaiza, en motorjakt byggd på Andrée & Rosenqvists varv, Åbo, Finland. Båten har en väldokumenterad historia – avseende ägare, sammanhang, namn och geografisk belägenhet. Inredningen på båten är välbevarad och av hög 1920-tals kvalitet. Ombyggnaderna av båten har genomfört vid flera tillfällen – och kan ses som en del i båtens historia. Alaiza är idag i ett mycket gott skick och har en kulturhistoriskt medveten ägare. Alaiza blev k-märkt av Sjöhistoriska museet 2013.

Foto: Göran P Sjödin