Typ: Segelbåt (Andunge)
Konstruktör: Thorvald Gjerdrum
Byggd: 1963 vid Skåléns varv i Säffle
Material och mått: Trä (mahogny), längd 6,74 m, bredd 1,81m
Rigg: Bermudarigg (14 kvm)
Ägaren är bosatt i Stockholms stad och län

Det lilla Säfflevarvet Skåléns har levererat många små båtar av hög klass under sin 25-åriga verksamhet. I början levererades uteslutande motorbåtar, men mot slutet övergick man allt mer till segelbåtar. Mycket uppskattad var varvets byggnation av modellen Andunge, ritad av den norske konstruktören Thorvald Gjerdrum. Båttypen är fortfarande populär – men antalet exemplar från det tidiga 1960-talet är minskande.

Amanda är mycket välhållen och enligt dokumentationen i allt väsentligt original. Den nuvarande ägaren är mycket mån om att underhåll och reparationer görs med traditionella material och metoder. Det kulturhistoriska värdet kan ytterligare stärkas ju mer som blir känt om båtens ägarlängd.

Foto: Jens Pettersson