Typ: Långedragsjulle, J10, segelbåt
Konstruktör: Hjalmar Olsson
Byggd: 1962, ett amatörbygge av Olle och Per Theander, Göteborg
Material & mått: Mahogny på ekspant, längd 5,0 m, bredd 1,9 m
Rigg: Partialrigg, 10 kvadratmeter
Ägaren är bosatt i Västra Frölunda, Västra Götalands län

Båttypen långedragsjulle var en ungdomsbåt – vars konstruktion bygger på en liten traditionell bohuslänsk bruksbåt. Detta exemplar, J10 nr 537, är ett så kallat amatörbygge, utfört med stor skicklighet. Det var nuvarande ägarens pappa och bror som byggde båten. Genom den exemplariska fotodokumentation som familjen gjorde på 1960-talet kan hela bygget följas från kölsträckning till färdig båt. Till den intressanta historien hör även ägarlängden där Ankar-O-Lina efter att ha lämnat västkusten funnits vid sjöarna Runn och Vättern för att sedan återvända till Göteborg och familjen som en gång byggde henne. Det kan även konstateras att båten idag är i ett gott och välvårdat skick. Det kan sammantaget konstateras att Ankar-O-Lina är kulturhistoriskt värdefull. 

Register med uppgifter om landets långedragsjullar (extern webbplats)