Typ: Segelbåt, Långedragsjulle, J10, kappseglingsnr S-553,
Konstruktör: Hjalmar Olsson
Byggd: 1963 av Eric Olsson, Dalby, Henån, Orust
Material och mått: Trä (mahogny, ek), längd 5 m, bredd 1,9 m
Rigg: Marconi
Ägaren är bosatt i Göteborg, Västra Götalands län.

Anna tillhör den klass av långedragsjullar som det byggdes många av. Modellen togs fram i det tidiga 1940-talet och som blev en populär ungdomsbåt. Anna har under sin nuvarande ägare genomgått en upprustning som resulterat i att hon idag ser ut som då hon var nybyggd 1963. På senare tid har nuvarande ägaren även lyckats få fram uppgifter både om beställare och om en del av de många ägare som haft båten.