Typ: Segelbåt
Konstruktör: Fredrik Ljungström
Byggd: 1949, varv på Orust enligt ansökan
Material och mått: Trä (Afrikansk mahogny), längd 9,95 m, bredd 2 m
Rigg: Ursprungligen en karaktäristisk Ljungströmsrigg, vilken modifierats 1960-talet av Jac Iversen
Ägaren är bosatt på Yxlan, Norrtälje kommun, Stockholms län

Segelbåten Anne från 1949 är en av de sista konstruktioner som gjordes av Fredrik Ljungström. Dess unika utseende illustrerar en av landets mest innovativa båtkonstruktionsförsök. Utöver ett antal nya lösningar för båtkonstruktioner var Fredrik Ljungström en välkänd innovatör med många patent t ex inom ångturbinsområdet. Antalet s k Ljungströmmare, som fortfarande är i fullt seglationsdugligt skick är idag litet, vilket gör Anne relativ unik. Den förre ägaren hade båten i drygt 30 år och den som tog över för något år sedan har samma stora engagemang för båtens traditionella material och underhållsmetoder.

Foto: K E Christersson