Typ: Segelbåt, Entypskoster
Konstruktör: Einar och Carl-Erik Ohlson
Byggd: 1943, Carl-Erik Ohlson på Hjalmar Johanssons varv, Långedrag
Material: Trä (ek)
Rigg: original – bommen utbytt men originalbommen finns bevarad
Ägaren bosatt i Grebbestad, Västra Götalands län

Denna entypskoster från 1943 har en intressant tillkomsthistoria som pionjär för sin typ. Dess långa ägarlängd berättar om ett båtliv där arbetare och verkmästare vid de stora västsvenska varven själva byggde och seglade sina båtar. Det kulturhistoriska värdet bibehålls tack vare nuvarande ägarens höga ambitionsnivå vid renoveringen – där utseendet från 1940-talet står i fokus.