Typ: Motorbåt, Passbåt av märket Realloy Pilen
Konstruktion: Lage Eklund
Byggd: 1954, Livbåtsvarvet/Kordaverken, Orust
Material och mått: Plast och trä, längd 4,85 m, bredd 1,75 m
Motor: Evinrude Big Twin (30 hk) 1956
Ägarna bosatta i Fristad, Västra Götalands län

Passbåten Arö I av modell Realloy Pilen tillhör den första generationen båtar med plastskrov. Fortfarande behöll man vid denna tid dock däcket i trä. Eftersom materialutvecklingen snabbt gick vidare och även däcket snart tillverkades i plast hann modellen aldrig bli vanlig.

K-märkningen motiveras av att båten återfått ett sådant skick som den hade då den var ny. Dessutom är båtar med kombinationen av plast och trä idag sällsynta – särskilt i så gott skick.

Ägarna har visat prov på en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att återge båten det utseende och de egenskaper den hade när den var ny. Detaljnoggrannheten har varit mycket stor under renoveringen.

Foto från Jan Olsson & Anita Österlund.