Typ: Segelbåt (Laurinkryssare)

Konstruktör: Arvid Laurin

Byggd: 1963 på Sanda båtvarv, Strängnäs

Material och mått: Trä (teak), längd 11 m (33 ft), bredd 3 m

Rigg: Masthead, 2 försegel

Motor: Perkins diesel (35 hk)

Hemmahamn: Nyköping, Södermanlands län

Segelbåten Beguine, har sitt utseende och sin konstruktion som ett resultat av beställaren Carl-Eric Wihls och konstruktören Arvid Laurins samlade erfarenheter. Därför blev formerna modifierade,  t ex ingen av Laurins karaktäristiska valdäckade former. Dock kvarstår god sjövärdighet som gjort långa hårda seglatser möjliga. Trots flitigt seglande har båten kvar det mesta av sitt ursprungliga utförande. När ansökan om k-märkning lämnades in bifogades en mycket personlig historik eftersom Beguine då endast ägts av två generationer i samma familj. Sedan några år har dock en ny ägare tagit över, som bland annat genomfört en renovering av skrov, däck och överbyggnad. Reparationerna har utförts med för båten traditionella material och metoder. Kulören på randen längs skrovets övre kant har ändrats från blått till rött - en av de få synliga förändringar av den i övrigt mycket välskötta båten. 

Foto: G Hedman