Typ: Segelbåt (Laurinkryssare)
Konstruktör: Arvid Laurin
Byggd: 1963 på Sanda båtvarv, Strängnäs
Material och mått: Trä (teak), längd 11 m (33 ft), bredd 3 m
Rigg: Masthead, 2 försegel
Motor: Perkins diesel (35 hk)
Ägaren är bosatt i Nyköping, Södermanlands län

Arvid Laurins avtryck i den svenska fritidsbåtshistorien är gediget både till omfång och vad gäller konstruktionernas kvalitet och sjövärdighet. Mest kända är de s.k. Laurinkryssarna med valdäck. Denna båt är i grunden just en sådan, men har sin egen historia eftersom beställaren hade särskilda och initierade önskemål om ett traditionellt däcksutförande.

Beguine är i mycket gott skick och helt och hållet i original, såväl in- som utvändigt. Tack vare att Beguine har varit i samma familj sedan den byggdes, har båten dessutom en fullt ut dokumenterad och personlig historik.

Foto: Susanna Stenbeck