Typ: Segelbåt, Segelyacht
Konstruktör: Albert Andersson
Byggd: 1894 av Petter Eliasson, Göteborg
Material & mått: ek, längd 9,15 m, bredd 2,25 m
Rigg: Gaffelrigg                                                                                 

Ägaren bosatt i Mölle, Skåne län

Segelyachten Bel´Rose tillhör den första generationen fritidsbåtar konstruerad av den välrenommerade Albert Andersson och byggd på Petter Eliassons varv på Lindholmen i Göteborg redan 1894. Genom att jämföra de fotografier som finns på båten t ex från 1900-talets första årtionde med de originalritningar som man relativt nyligen kunnat hitta kan man konstatera att vissa förändringar gjordes mycket tidigt (främst vad gäller aktern). Ägarlängden berättar om både Göteborgs, Jönköpings och Vadstena segelsällskap men även om båtens moderna historia med medvetna ägare från 1970-talet och framåt. Nuvarande ägare har haft båten sedan mitten av 1980-talet. Bel´Rose har under det senaste året genomgått en traditionell och materialtrogen renovering, vilket gör att skicket idag är mycket gott.

Foto ur ansökan.