Typ: Havskryssare, P28, segelbåt
Konstruerad och byggd: 1965, Harry Hallbergs varv, Ellös, Orust
Material & mått: Glasfiberarmerad plast, mahogny, längd 8,61 m, bredd 2,35 m
Rigg: Slupriggad, masthead. Originalmasten av trä ersatt med aluminium 1981
Motor: Yanmar Ysb-8G, årsmodell ca 1976-77
Ägaren är bosatt i Farsta, Stockholms län

Bess är en P-28 med nummer 211 som har långkölat skrov och integrerat roder. Den noggranna dokumentationen och de efterforskningar som nuvarande ägaren gjort innebär att i stort sett hela båtens historik klarlagts. Trots sin relativt korta ägartid visar ägaren ett synnerligen stort engagemang, även vad gäller renoveringsinsatser och underhåll. Mycket av båtens utrustning finns fortfarande i behåll idag. De förändringar som gjort under åren kan ses som del av båtens historia. I det sammanställda dokumentationsmaterialet finns mängder av foton från båtens olika tidigare ägare. Det kan sammantaget konstateras att Bess är kulturhistoriskt mycket värdefull.

Foto: Marcus Dehlgard