Typ: Motorbåt, Lilla Bogbåten
Konstruktör: Anders Boghammar
Byggd: 1935 på Gustafsson & Anderssons varv på Lidingö
Material & mått: Mahogny, längd 7.0 m, bredd 1,8 m
Motor: Albin 04 från 1985, ursprungligen en ”Bogmarin på 26 hkr, sedan en Albin 041
Ägaren bosatt i Stockholms stad och län

Denna motorbåt av Anders Boghammars konstruktion är byggd på Gustafsson & Anderssons varv på Lidingö 1935. Bibie är byggd under den tid då fritidsbåtar fortfarande var något som bara de bättre bemedlade hade råd att skaffa sig. Dock tänkte sig konstruktören att ”Lilla Bogbåten” skulle seriebyggas, vilket förebådade de massproducerade båtarna. Den nuvarande ägaren är noggrann både vad gäller reparationer och underhåll. Det är tydligt att ägaren även har stor medvetenhet både om ursprungliga material och metoder, något som bådar gott för framtiden för båten. Bibie är idag i gott skick vilket bland annat kunde ses när den var utställd på båtmässan Allt för sjön 2017.

Foto: K Bång