Typ: Segelbåt, Skärgårdskryssare, 75 kvm
Konstruktör: Albert Andersson
Byggd: 1912, Stockholms Båtbyggeri AB, August Plym, Neglinge, Saltsjöbaden
Material & mått: Hondurasmahogny, längd 13,76 m, bredd 2,65 m
Rigg: Bermudarigg, ursprungligen gaffelrigg
Motor: Nanni-diesel, 3-cyl (1998)
Ägaren bosatt i Grisslehamn, Stockholms län

Skärgårdskryssaren Bohème beställdes för att ägaren skulle kunna delta i den olympiska regattan i Nynäshamn 1912. Det var i många avseenden en välseglande båt – som genom åren vunnit flera priser. Det som i många avseenden kännetecknar Bohème är att den genom åren underhållits på ett så medvetet sätt att ingen stor renovering hittills varit nödvändig.

Detta innebär att Bohème är i ett välanvänt genuint originalskick. Likt merparten av alla segelbåtar har riggen modifierats till den nuvarande bermudariggen. Sjöhistoriska museet anser sammantaget att segelbåten Bohème är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Foto: Bo Malmlöw