Typ: Segelbåt, Havskryssare, Vindö 30
Konstruktör: Carl Andersson
Byggd: 1964, S E Andersson, Nötesund, Orust
Material & mått: Mahogny, längd 8,88 m, bredd 2,37 m
Rigg: Bermuda, original
Motor: Vire, 7 hk (originalmotor)
Ägaren bosatt i Bålsta, Uppsala län

Vindöbåtarna från Nötesund är välkända och väl seglande båtar. De var populära inte bara i Sverige – utan exporterades bland annat till Tyskland. Havskryssaren Bonita (en Vindö 30:a) är både tidstypisk och välbevarad.

Tack vare kunskap om ägarlängdkan båten kopplas till hemmavatten från Skellefteåtrakten i norr till Stockholms skärgård i söder. Ytterligare efterforskningar kan öka det kulturhistoriska värdet.

Bonita är i gott skick – tack vare ett relevant underhåll. Till autenticiteten hör även att både rigg och motor är original från mitten av 1960-talet.

Foto: Peter Boll