Typ: Motorbåt, Solö Ruff nr 907
Konstruktör: Einar Runius
Byggd: 1963, Storebro varv, Västervik
Material och mått: Mahogny, längd 7,25 m, bredd 2,25 m.
Motor: Volvo BB 140A, 115 Hk (1978 års modell), ursprungligen en Volvo BB70
Ägaren bosatt i Nyköping, Södermanlands län

Britt-Marie är en Solö ruff från 1963 av klassisk modell. Det är en välbevarad och välskött båt, där reparationer och underhåll gjorts med stor medvetenhet, så att den behållit sin ursprungliga karaktär. Tack vare ägarens engagemang är båtens historia, ägare och hemmavatten väldokumenterade. Affärsidén att serietillverka träbåtar hänger samman med det allt bredare ägandet av fritidsbåtar. Solöserien som skapades av Storebro bruk – blev en av de mest lyckade satsningarna.

Den aktuella båten är byggd under den period då en del av produktionen låg i Västervik. Motorbåten Britt-Marie har k-märkts eftersom Sjöhistoriska museet bedömt att den är kulturhistoriskt mycket värdefull.