Typ: Salongsmotorbåt
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1917 på Bröderna Larssons varv, Kristinehamn
Material & mått: Mahogny, längd 20m, bredd 3,6m
Motor: Scania DSI II (230hk), enligt ritningen var originalmotorn av märket Buffalo, efter 1-2 år en Sterling (75hk), byte 1937 till en Hall-Scott (125hk)
Rigg: Två master för stödsegel
Ägaren är bosatt i Spånga, Stockholms län

Salongsbåten Carla III tillhör den första generationen exklusiva fritidsbåtar. Ritad av CG Pettersson och byggd 1917 på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. När Carla III sjösattes var hon både störst och modernast i sitt slag. Den göteborgske direktörens eleganta fritidsbåt kom senare att nyttjas som taxibåt under en tjugoårsperiod vid Donsö på Västkusten.

Genom åren har vissa ändringar genomförts men båten har bibehållit sin karaktär. Även om en omfattande renovering gjordes för drygt 20 år sedan, har medvetenheten i teknik och material gjorts på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bibehållits.
Carla III finns idag i Spånga, Stockholms län.