Typ: Motorbåt, Forslundsracer
Konstruktör: Gideon Forslund
Byggd: 1925 på Forslunds varv, Stockholm
Material & mått: Mahogny, längd 6,55 m, bredd 1,55 m
Motor: Ford Zephyr Marin ca 1960                                                        Ägaren bosatt i Stockholms stad och län

Motorbåten Claire ritades av Gideon Forslund och byggdes enligt ansökan på konstruktörens eget varv i Stockholm 1925. Båten är karaktäristisk för konstruktören och brukar ibland betecknas som en Forslunds-racer. Även om den är byggd efter konstruktörens entypsritningar kan den betraktas som en exklusiv och relativt tidig motorbåt. Just Claire, som i början främst nyttjades som passbåt har på senare år återgått till ägarens familj efter ett antal ägarbyten. Det kan i övrigt konstateras att båten tillhör den relativt tidiga exklusiva generationen motorbåtar. Idag är Claire i ett gott skick bl a efter en varsam upprustning som gjordes kring år 2010.