Typ: Segelbåt, koster
Konstruktör: Arvid Laurin
Byggd: 1962 av Tore Gustafsson på Rosättra Båtvarv, Norrtälje
Material och mått: Mahogny på ek och ask, längd 8,34 m, bredd 2,47 m
Rigg: Bermuda Masthead, 35 kvm, spruce
Motor: Volvo Penta MD6a (1990), ursprungligen en Ford Marin 4 cyl, 25 hkr
Ägaren bosatt i Stockholms stad och län

Den välskötta segelbåten Clytie från 1962 är en välbevarad typisk Laurinkonstruktion. Både valdäcket och det litet kortare och kraftigare skrovet berättar om vilka egenskaper man ville ha då båten byggdes.

Clytie är en välvårdad båt – med en medveten ägare. I ansökan redogör ägaren bland annat för de beslut och ändringar som genomförts under hans egen 20-åriga ägartid. Till det kulturhistoriska värdet hör även den kompletta ägarlängden. Det kan konstateras att båten har en ägare som är mån om att skötseln sker med hänsyn till båtens ålder och karaktär.