Typ: D-kanot
Konstruktör: Sven Thorell
Byggd: 1935 av Bertil Stolz, Spånga
Material och mått: Furu på ekspant, längd 6,0 m, bredd 1,30 m
Rigg: Sluprigg
Ägaren är bosatt i Göteborg, Västra Götalands län

D-kanoten Demon (D85), byggd 1935, är som de flesta D-kanoter från denna tid ett hemmabygge av kappseglaren Bertil Stolz i Spånga. Han var aktiv i tävlingssammanhang under 1930- och 40-talet. Segelkanoterna blev populära genom sin lätthet och sin enkla utformning. Demon har ett kravellbyggt furuskrov med dukat däck, där mast och bom är original sedan mitten av 1930-talet. Antalet bevarade kanoter från denna tid är idag litet, vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. I slutet av 1980-talet lämnade D-kanoten Stockholmstrakten för Göteborg, där den fortfarande finns. Nuvarande ögare står för ett förebildligt underhåll och seglar Demon varje sommar. Den aktuella D-kanoten är idag därför i ett mycket gott skick.

Foto ur ansökan om k-märkning.