Typ: Dubbelruffad motorbåt
Konstruktör: Jack M Iversen
Byggd: 1952 på Vätövarvet/Fredrikssons Norrviken, Vätö, Norrtälje
Material & mått: Mahogny, längd 8,50 m, bredd 2,25 m
Motor: Ford Zephyr 6 mk3 2,553cc 106 bhp
Ägaren är bosatt i Stockholms stad och län

Konstruktören Jac M Iversens dubbelruffade motorbåt byggd 1952 på Vätövarvet är en elegant strömlinjeformad skapelse. Genom åren har båtens olika ägare gjort minimala ändringar vilket gör att Elise idag ser ut som då hon kom från varvet.

Känslan när man ser båten är verkligen en fläkt från femtiotalet – ett utseende som ligger helt i linje med originalet. En viktig del i det kulturhistoriska värdet bidrar ägarens omfattande insatser för att renovera originalmotorn, insatser som har varit imponerande omfattande.

I "Till Rors" 1952 kunde man läsa att båten har elegans och stil, en tilltalande profil samt att den för många är en önskebåt.