Typ: Segelbåt, Långedragsjulle (J 10)
Konstruktör: Hjalmar Olsson
Byggd: 1962 på Skåléns båtbyggeri, Säffle
Material & mått: Mahogny & oregon pine, längd 4,95 m, bredd 1,90 m
Rigg: Bermuda med segelytan 10 kvadratmeter
Motor: Honda utombordare 2,3 hkr efter 2009
Tidigare namn: Snuttan, Delicious
Ägaren bosatt i Göteborg, Västra Götalands län

Segelbåten Ella-Stina är en långedragsjulle av typen J10 som det byggts ganska många av. Just detta exemplar är byggt 1962 och har nummer 529. Den som stod för ritningen var Hjalmar Olsson och varvet, som byggde många av dessa båtar, var Skåléns båtbyggeri i Säffle. Till sin karaktär var långedragsjullen en ungdomsbåt lämplig för kappsegling. Underhållet av Ella-Stina tycks genom åren skötts så bra att den aldrig helt behövt renskrapas, och båten är därför idag är i ett mycket gott originalskick. Tack vare den historik som finns kan dess öden följas mellan olika platser både på Västkusten och i sjöar som Anten och Vänern. Idag finns Ella-Stina åter i Göteborg, som då den var ny. Nuvarande ägaren är föredömligt medveten om både båtens historia samt om teknik och materialval som lämpar sig för en båt av detta slag.

http://www.julleregister.se/

Foto: O Huldén