Typ: Motorbåt
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1910 på Gustafsson & Anderssons varv, Kungsholmen, Stockholm
Material & mått: Mahogny, längd 11 m, bredd 2,10  m
Motor: Yanmar (2011) ursprungligen en Penta, 24 hk                                 Ägaren bosatt i Stockholms stad och län

Motorbåten Eola ritades av den välkände konstruktören C G Pettersson och byggdes redan 1910 på Gustafsson & Anderssons Varvs- & mekaniska verkstads AB på Kungsholmen i Stockholm. Det kan konstateras att båten därmed tillhör den första exklusiva generationen motorbåtar. Vissa ändringar har gjorts under åren, bland annat ett byte till furubotten för knappt trettio år sedan. Interiören är påkostad med inläggningsarbeten och slipat glas, och i samma skick som då båten var ny. Vad gäller båtens ägare genom åren kan konstateras att det finns en intressant social bredd bland ägarna, från en biografägare, via en häradshövding till en typograf. Eolas nuvarande skick är mycket gott genom de medvetna val och underhållsåtgärder som nuvarande ägare gjort under sin 43-åriga ägarperiod.

Foto från ansökan.