Typ: Motorbåt, halvracer/daycruiser
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1912, Bröderna Larsson, Kristinehamn
Material och mått: Trä (Mahogny), längd 10,25 m, bredd 1,6 m
Motor: Volvo BB115 1974, ursprungligen en Buffalo Niagara 28 hk
Tidigare namn: Drive (1912-14)
Ägaren bosatt i Stockholms län

Fiorella är en vacker representant för den snabbgående fritidsbåten i sin linda. Kunskaperna om hur skroven rör sig i vattnet och vilka faktorer som påverkar möjligheten att uppnå högre farter var inte så utvecklade när den konstruerades.

Denna båt räknas, med användande av äldre tiders indelning, som racerbåt, trots att den är helt rundbottnad till skillnad från modernare efterföljare med olika avancerade bottenlösningar.

K-märkningen motiveras av att Fiorella är en av mycket få exemplar av den tidiga snabbgående motorbåten. Dess historia såväl som det unika, helt ursprungliga skicket gör båten i högsta grad skyddsvärd. Fiorella har sedan 1964 ägts inom samma familj vilket bidrar till kunskapen om hur hon använts och underhållits.